Waarom wacht het CBS niet op de wettelijke grondslag door VWS?

Doordat alle leveringen uit het centraal (door SIVZ) beheerde LADIS zijn stopgezet, kan de statistiek over de omvang en kenmerken van de daklozenstatistiek sinds medio 2017 niet meer gemaakt worden. Dit betekent dat de informatie over de daklozenpopulatie, die normaal jaarlijks wordt geüpdatet, voor twee peilmomenten niet meer is samengesteld. Deze statistiek is voor ministeries, gemeenten en hulp- en zorginstellingen echter zo relevant dat een verdere vertraging onwenselijk is.