Mag mijn instelling deze gegevens verstrekken?

Het CBS vraagt de gegevens op met zijn eigen wettelijke grondslag: de CBS-wet. Op grond hiervan kan het CBS rechtstreeks gegevens bij de zorginstellingen opvragen. De zorginstellingen blijven hiermee binnen de voor hen geldende wettelijke kaders omtrent privacy- en persoonsbescherming.