Is de privacy van de cliënten gewaarborgd bij het versturen van de gegevens?

Ja, de privacy is gewaarborgd bij het versturen van de gegevens.
Het CBS maakt gebruik van beveiligde HTTPS-kanalen, waarbinnen de gegevens worden versleuteld. Deze CBS kanalen worden periodiek ge-audit en ook worden penetratietesten hierop uitgevoerd door derde partijen. Het CBS voldoet aan het BIR (Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst) en is ook ISO 270001 gecertificeerd.

Verder worden de gegevens meteen na ontvangst door het CBS in een beveiligde omgeving verder versleuteld, waarbij aan elk record een uniek Record Identificatie Nummer (RIN) wordt toegekend. Dit RIN speelt een cruciale rol in de privacybescherming. Dit zogenoemde ver-RINnen gebeurt voordat de onderzoeker die de analyses gaat doen de gegevens binnen krijgt.