Waarom moet ik meer vragen beantwoorden dan voorheen?

Door het samenvoegen van de huidige losse conjunctuurenquêtes worden de sterke punten van de afzonderlijke enquêtes gebundeld en komt een eind aan de bestaande versnippering van conjunctuurinformatie. Dit betekent dat u per kwartaal een uitgebreidere vragenlijst krijgt toegezonden, maar voor dit soort onderzoek wordt u niet meer door de andere samenwerkingsorganisatie benaderd. Bovendien worden in de maandenquêtes (indien uw bedrijf ook daaraan deelneemt) minder vragen dan voorheen gesteld.