Moet ons bedrijf gegevens verstrekken over warmtebenutting, terwijl wij deze gegevens al doorgeven aan CertiQ?

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat (overheids)instanties steeds meer samenwerken en elkaars gegevens gebruiken als dat kan en zo de administratieve lastendruk voor bedrijven en instellingen beperken. Het CBS maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere instanties bekend zijn. Als de benutting van de warmte van de biogasmotor door CertiQ wordt geregistreerd, dan ontvangen wij deze gegevens via CertiQ en kunt u de betreffende vraag in de vragenlijst overslaan. Ook als u de warmte van de biogasmotor uitsluitend gebruikt voor het verwarmen van de vergister kunt u deze vraag overslaan.