Welke definitie van migratieachtergrond wordt in de barometer gehanteerd?

Een persoon met een migratieachtergrond is volgens de geldende definitie van het CBS: een persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse migratieachtergrond en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de barometer worden drie groepen onderscheiden: personen met een Nederlandse achtergrond, met een westerse migratieachtergrond en met een niet-westerse migratieachtergrond.