In welke periode geeft de barometer inzicht?

De barometer voor individuele organisaties is een momentopname: het geeft inzicht in de culturele diversiteit in een organisatie op de gekozen peildatum.

Daarnaast publiceert het CBS jaarlijks statistieken over culturele diversiteit per bedrijfssector of beroepsgroep en in het arbeidsmarktaanbod van uitgestroomde studenten. Ook publiceert het CBS per kwartaal statistieken over culturele diversiteit in het arbeidsmarktaanbod van geregistreerde werkzoekenden.