Hoe is de privacy gewaarborgd?

Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens te delen. Voor het verwerken van de werknemersgegevens in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit maakt het CBS gebruik van standaard procedures om privacygevoelige data te verwerken. Zo worden personeelsgegevens via het beveiligde uploadportaal aan het CBS geleverd. Na ontvangst worden de direct identificerende gegevens verwijderd en vervangen door een betekenisloos pseudoniem. Op basis hiervan kan uit andere eveneens gepseudonimiseerde data de migratieachtergrond bepaald worden. Daarbij wordt door het CBS bij het samenstellen van de output gecheckt, dat deze geen informatie bevat die herleidbaar is naar individuele werknemers. Daarbij hanteert het CBS als vuistregel dat een subgroep uit minimaal 250 werknemers moet bestaan.

Zie de algemene privacy-procedures van het CBS. De werkwijze van de barometer sluit hierbij aan, met als uitzondering dat de personeelsgegevens die een organisatie aanlevert uitsluitend voor de barometer gebruikt worden. Dit is ook opgenomen in de leveringsovereenkomst die een organisatie met het CBS afsluit, wanneer deze eigen personeelsgegevens aanlevert.