Overzicht tabellen Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) worden er 10 StatLine-tabellen en 14 maatwerktabellen geproduceerd en gepubliceerd. De StatLine-tabellen worden twee keer per jaar gepubliceerd, in het voor- en najaar. De status van de cijfers bij het publicatiemoment in het voorjaar is (nader)voorlopig en bij het publicatiemoment in het najaar worden de cijfers van het verslagjaar definitief gemaakt en de voorlopige cijfers van het nieuwe verslagjaar gepubliceerd. Bijvoorbeeld: in het voorjaar van 2024 zijn de cijfers over het eerste halfjaar van 2023 nader voorlopig en de cijfers over het tweede halfjaar en heel 2023 voorlopig. En in het najaar van 2024 worden de cijfers over 2023 definitief gemaakt en wordt de voorlopige versie van de cijfers over het eerste halfjaar van 2024 gepubliceerd.

De StatLine-tabellen zijn terug te vinden op de CBS-website door het volgende pad te volgen: Thema’s > Gezondheid en Welzijn > Gezondheid en zorggebruik > Sociaal Domein > Wmo

Meer informatie over de StatLine-tabellen:

 1. Naam: Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening, leeftijd, huishoudinkomen, herkomst en geslacht.
  Directe link: beschikbaar in mei 2024
 2. Naam: Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, persoonskenmerken, regio, 2019-2023
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening, leeftijd, huishoudinkomen, migratieachtergrond en geslacht.
  Directe link: tabel
 3. Naam: Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening (detail), regio
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkvoorziening.
  Directe link: tabel
 4. Naam: Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten met een beëindigd maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar reden beëindiging. Niet van elk beëindigd maatwerkvoorziening is de reden van beëindiging bekend.
  Directe link: tabel
 5. Naam: Wmo-cliënten; financieringsvorm, wijken
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar financieringsvorm.
  Directe link naar jaar 2023: tabel
  Directe link naar jaar 2022: tabel
  Directe link naar jaar 2021: tabel
  Directe link naar jaar 2020: tabel
  Directe link naar jaar 2019: tabel
  Directe link naar jaar 2018: tabel
  Directe link naar jaar 2017: tabel
  Directe link naar jaar 2016: tabel
  Directe link naar jaar 2015: tabel
 6. Naam: Wmo-cliënten; type maatwerkvoorziening, wijken
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente en wijk beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
  Directe link naar jaar 2023: tabel
  Directe link naar jaar 2022: tabel
  Directe link naar jaar 2021: tabel
  Directe link naar jaar 2020: tabel
  Directe link naar jaar 2019: tabel
  Directe link naar jaar 2018: tabel
  Directe link naar jaar 2017: tabel
 7. Naam: Wmo-voorzieningen; stand, instroom, uitstroom, regio
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal lopende, gestarte en beëindigde maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar type voorziening.
  Directe link: tabel
 8. Naam: Wmo-gebruik; aantal maatwerkvoorzieningen, regio
  Toelichting: In deze tabel wordt het aantal cliënten en het aantal huishoudens met één of meer maatwerkvoorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getoond, uitgesplitst naar het aantal voorzieningen dat zij hebben gehad. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar.
  Directe link: tabel
 9. Naam: Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken
  Toelichting: Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk.
  Directe link naar jaar 2023: tabel
  Directe link naar jaar 2022: tabel
  Directe link naar jaar 2021: tabel
  Directe link naar jaar 2020: tabel
  Directe link naar jaar 2019: tabel
  Directe link naar jaar 2018: tabel
  Directe link naar jaar 2017: tabel
  Directe link naar jaar 2016: tabel
  Directe link naar jaar 2015: tabel
 10. Naam: Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio
  Toelichting: In deze tabel worden de totale kosten voor jeugdzorg door gemeenten getoond. De cijfers zijn per gemeente beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar soort jeugdzorg.
  Directe link: tabel

Daarnaast worden er 14 maatwerktabellen gemaakt. De maatwerktabellen worden deels door het projectteam van de GMSD gemaakt en deels door andere projectgroepen binnen het CBS. De maatwerktabellen worden ook op verschillende frequenties gepubliceerd. Hieronder een overzicht van alle maatwerktabellen.

Naam maatwerktabel

 

Frequentie

Cliënten beschermd wonen: financieringsvorm

Halfjaarlijks

Cliënten beschermd wonen: persoonskenmerken en verhuisbewegingen

Halfjaarlijks

Cliënten beschermd wonen: zorggebruik voor en na het BW-traject

Halfjaarlijks

Wmo-cliënten naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm

Halfjaarlijks

Wmo-cliënten naar type maatwerkvoorziening, leeftijd en geslacht, per wijk

Jaarlijks

Veelvoorkomende combinaties van Wmo-voorzieningen

Jaarlijks

Leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs

Jaarlijks

Bevolking naar leeftijd

Jaarlijks

Woonsituatie 70-plussers

Per kwartaal

Re-integratie en bijstand:

 • Personen met lopende re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie

Per kwartaal

 • Personen met een bijstandsuitkering naar soort uitkering

 

Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt

Jaarlijks

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk

Jaarlijks

Jeugd naar reden einde

Halfjaarlijks

 

Hieronder is een overzicht opgenomen met directe links naar de verschillende maatwerktabellen. Waar mogelijk zijn de verschillende versies (voorlopig, definitief) weergegeven.

1. Naam: Cliënten beschermd wonen
Gegevens beschikbaar vanaf: 2019
Inhoud: 1) Beschermd Wonen naar persoonskenmerken, 2) Beschermd Wonen naar financieringsvorm en vanaf 2020 ook 3) Zorggebruik voor- en na het Beschermd Wonen-traject
Direct link:

2. Naam: Wmo-cliënten naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
Gegevens beschikbaar vanaf: 2022
Directe link:

 • verslagjaar 2023 (voorlopig): beschikbaar in mei 2024
 • verslagjaar 2022 (definitief): maatwerktabel
 • verslagjaar 2022 (voorlopig): maatwerktabel

3. Naam: Wmo-cliënten naar type maatwerkvoorziening, leeftijd en geslacht, per wijk
Gegevens beschikbaar vanaf: 2017
Directe link: maatwerktabel

4. Naam: Veelvoorkomende combinaties van Wmo-voorzieningen
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016
Directe link:

 • verslagjaar 2023: beschikbaar in januari 2025
 • verslagjaar 2016-2022: maatwerktabel

5. Naam: Leerlingen naar gemeenten
Gegevens beschikbaar vanaf: 2020
Directe link:

6. Naam: Bevolking naar leeftijd
Status: wordt niet online gepubliceerd

7. Naam: Woonsituatie 70-plussers
Gegevens beschikbaar vanaf: 2018
Directe link: maatwerktabel

8. Naam: Re-integratie en bijstand
Gegevens beschikbaar vanaf: 2020 (per halfjaar), 2021 (per kwartaal)
Inhoud: 1) Personen met lopende re-integratievoorzieningen en 2) personen met bijstandsuitkeringen naar soort uitkering (inclusief persoonskenmerken)
Directe link:

9. Naam: Sociaal-economische status; scores per wijk en buurt
Gegevens beschikbaar vanaf: 2014
Directe link:

10. Naam: Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016
Directe link:

11. Naam: Jeugdzorgjongeren naar reden einde
Gegevens beschikbaar vanaf: 2016
Directe link:

 • verslagjaar 2023 (voorlopig): beschikbaar in mei 2024
 • verslagjaar 2022 (definitief), 2023H1 (voorlopig): maatwerktabel
 • verslagjaar 2020 (definitief) – verslagjaar 2022 (voorlopig): maatwerktabel
 • verslagjaar 2016 (definitief) – verslagjaar 2020 (voorlopig): maatwerktabel