Toelichting plausibiliteitstoetsen waterschappen 2011

Met ingang van de kwartalen 2011 en de jaarrekening 2010 is er een nieuw toetsingsbeleid voor de waterschappen. In dit bestand wordt een toelichting gegeven op de nieuwe plausibiliteitstoetsen die worden gebruikt voor bepaling van de kwaliteit van de geleverde data. Het kwaliteitsoordeel dat hieruit volgt zal, tezamen met de tijdigheid, worden teruggekoppeld naar de toezichthouder.