Pilot E-herkenning

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Huidige inzendprocedure

De vanaf Q3-2021 beschikbare standaard inzendprocedure voor het inzenden van Iv3-gegevens in JSON-formaat bestaat op dit moment uit de volgende stappen: 

1. Het controleren van de JSON-gegevens via het OCIDO-webportaal 

2. Het verzenden van de gecontroleerde JSON-gegevens via het CBS-uploadwebportaal

Vereenvoudigde inzendprocedure

Het CBS werkt eraan om vanaf de leveringen van het 1e kwartaal 2024 een vereenvoudigde inzendprocedure voor in JSON-formaat rapporterende overheden beschikbaar te stellen. Bij die vereenvoudigde procedure is dan slechts één webportaal (werknaam: OCIDO+) waarbinnen de levering zowel kan worden gecontroleerd als verzonden. De verzender zal zich in dit portal met E-herkenning kunnen identificeren, waardoor de brieven met inloggegevens van het CBS voor de Iv3 tot het verleden zullen gaan behoren.

De ontwikkeling van de vereenvoudigde verzendprocedure en het daarbij behorende enkele webportaal voor zowel controle als verzending start in het 4e kwartaal van 2021, in de vorm van een vervolgpilot. Het CBS is daarvoor nog op zoek naar rapporterende overheden die willen deelnemen aan dit nieuwe pilottraject. Deelnemers aan dit traject kunnen, in de loop van 2022, testversies van het nieuwe portal uitproberen en feedback geven. Rapporterende overheden die interesse hebben om deel te nemen aan de pilot E-herkenning, kunnen zich melden via: pilot.iv3@cbs.nl.”