Provincie: Iv3 modellen

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten.
Provincies moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht. De conversietabellen die eveneens zijn opgenomen in Iv3 dienen niet aan het CBS geleverd te worden maar aan de toezichthouders, in dit geval het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Voor informatie en vragen over de conversies kunt u daar terecht.