Iv3-rapportage jaar provincies, periode: 2014-5

Het Iv3-model voor de aanlevering van de jaarrekening 2014 voor provincies is hier te downloaden. Het model is niet gewijzigd ten opzichte van dat van 2013. Wel is er op het tabblad voor de balansstanden een (vrijwillig in te vullen) deel toegevoegd voor het schatkistbankieren. Voor aanlevering via XBRL moet u gebruik maken van de XBRL-taxonomie ‘XBRL-taxonomie provincies 2014’.