Circulaire stand van zaken verbetertraject informatie voor derden van 17 december 2004

Met ingang van 2004 gelden maatregelen die de informatie voor derden (Iv3) moeten verbeteren. In deze circulaire wordt ingegaan op de stand van zaken van het ingezette traject. Hiernaast worden enkele maatregelen aangegeven die de uitvoeringslasten van uw organisatie kunnen reduceren en maatregelen die de Iv3 verder kunnen verbeteren. De maatregelen betreffen de netto-aanlevering voor sommige onderdelen van de balansmutaties en specifieke afspraken om het aansluitingsverschil voor 2004 tussen het vierde kwartaal en de definitieve rekening te reduceren.