Iv3-model provincies 2025

Het Iv3-model 2025 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2025.

Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening is te vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het Iv3-model voor Provincies 2025 bevat drie belangrijke inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van dat voor 2024:

  1. Er zijn balansstanden toegevoegd aan het model omdat beter inzicht nodig is in leningen tussen decentrale overheden, onder meer voor het berekenen van het EMU-saldo.
  2. De economische categorieën op het terrein van kapitaaloverdrachten en investeringsbijdragen zijn herzien.
  3. De definitie van taakveld 0.6 Overhead is aangepast in lijn met de duiding van de commissie BBV in de notitie Overhead 2023.

Meer informatie en een overzicht van de wijzigingen vindt u in het tabblad "3.Toelichting" onder het kopje "Wijzigingen Iv3 2025".