Iv3-model provincies 2023

thumbnail Nederland
Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2023.

Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het model Iv3 2023 is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het model 2022. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn alleen enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices.