Iv3-model provincies 2022

Het Iv3-model 2022 voor de aanlevering van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening van provincies 2022.

Informatie over de uiterste inzenddata van de begroting, kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het model Iv3 2022 is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het model 2021. Op basis van voortschrijdend inzicht zijn alleen enkele aanpassingen gedaan in de grijs-witverdeling van de cellen in de matrices.

Let op! Vanaf 2021 kan het CBS alleen nog bestanden met de xlsx-extensie verwerken. Het bestandsformaat xls kan niet meer automatisch worden verwerkt. In de laatste versie van het model zijn daarom de voorbeelden met betrekking tot naamgeving van bestanden op het tabblad 'Adressering' en 'Informatie' aangaande het bestandsformaat gewijzigd.