Kredo nieuwsbrief juni 2016

Ontwikkelingen op het gebied van de informatie voor derden voor provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (gr).

De indeling van het Iv3-model 2017 is voor gemeenten en provincies drastisch veranderd ten opzichte van het model 2016. Daarnaast zijn de regels aangepast over de te verstrekken informatie.