Trefwoordenlijst balans

Met behulp van de XLS-bestanden kunt u bepalen welke items onder welke balanspost uit het Iv3-model gemeenten verantwoord behoren te worden. Het eerste XLS- bestand heeft betrekking op het Iv3-model gemeenten tot en met 2024. Het tweede XLS- bestand heeft betrekking op het Iv3-model gemeenten 2025.