Beslisboom Iv3-categorieën gemeenten en provincies 2025

In dit document is opgenomen de beslisboom voor de economische lastencategorieën zoals die gelden in het Iv3-model voor het verslagjaar 2025. Deze versie bevat ook een verkorte versie van de beslisboom waarmee beter inzichtelijk wordt gemaakt hoe om moet worden gegaan met lasten met betrekking tot goederen en diensten vs. lasten met betrekking tot subsidies en inkomensoverdrachten.