XBRL-taxonomie gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2015

In de XBRL-taxonomie gepubliceerd op 6-8-2014 zat een fout. In deze versie is dat hersteld. De taxonomie is gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2014, o.a. naar aanleiding van de invoering van het schatkistbankieren en de overheveling van taken in het sociaal domein. Deze taxonomie kunt u gebruiken voor de rapportages aan het CBS van de begroting, de kwartalen en de jaarrekening van 2015.