Schematische kaart van Nederland op groen vlak

EMU-enquête 2022 periode: 2021 t/m 2023

Het model voor de raming van het EMU-saldo over 2021 t/m 2023 kan hier worden gedownload. In het model is niet gewijzigd ten opzichte van het model 2021.