Kredo nieuwsbrief mei 2015

 Met de ontvangst van de begrotingen 2017 zijn de eerste Iv3-data binnen van gemeenten en provincies op basis van de nieuwe voorschriften en de gewijzigde inrichting van de informatieverstrekking
naar taakvelden en categorieën. Analyse van de ingezonden Iv3-data leert dat deze op het niveau van de taakvelden over het algemeen van voldoende kwaliteit zijn. De begrotingsdata 2017 zijn voor gemeenten en provincies inmiddels door het CBS gepubliceerd. De levering van kwalitatief goede categorie-informatie lijkt lastiger. Het is met name deze informatie en de volledigheid ervan, die voor het CBS belangrijk is bij het samenstellen van de nationale rekeningen en het EMU-saldo. In deze nieuwsbrief vragen wij daarom aandacht voor deze punten bij de levering van komende
Iv3-matrices op kwartaal- en/of jaarrekeningbasis