Circulaire Gemeentefonds van 26 mei 2005

In de circulaire is aangekondigd dat de toezichthouder vanaf het 2e kwartaal 2005 een Iv3-toetsingsbeleid hanteert: waarschuwingen of aanwijzingen worden gegeven als de kwaliteit en/of de tijdigheid van de Iv3-informatie twee kwartalen achtereen onvoldoende is.