Iv3-model gemeenschappelijke regelingen 2023

Het Iv3-model 2023 voor de aanlevering van de kwartaalrekeningen en jaarrekening van gemeenschappelijke regelingen 2023.

Informatie over de uiterste inzenddata van de kwartaalrekeningen en jaarrekening kunt u vinden op tabblad ‘3.Toelichting’ onder het kopje ‘Algemene toelichting bij de levering Informatie voor derden (Iv3).’

Het Iv3-model 2023 is ingrijpend veranderd ten opzichte van het model 2022. De aanpassingen betreffen een verfijning van de taakvelden van het sociaal domein, alsmede enkele verschuivingen van taken binnen deze taakvelden. Voor de jaarrekening 2023 is het verplicht de nieuwe gedetailleerde taakvelden WMO en Jeugd te gebruiken. Het aanleveren van gedetailleerde kwartaaldata is voor het verslagjaar 2023 optioneel en kan ook nog volgens de oude taakveldindeling van 2022 worden gedaan.

Voor meer informatie en een overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u naar het tabblad "3.Toelichting" onder het kopje "Wijzigingen model 2023".