Wanneer vindt de eerste datalevering van gemeenten aan het CBS plaats?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om de eerste kwartaallevering van inburgeringsgegevens door gemeenten aan het CBS uit te stellen. De eerste kwartaallevering zal niet in april plaatsvinden, maar deze zal op een later tijdstip in het tweede kwartaal van 2022 plaatsvinden. U ontvangt ruim van tevoren een verzoek van ons om de levering van inburgeringsgegevens over het eerste kwartaal te leveren.

Onder Nieuwsbrieven hebben wij de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geplaatst waarin het uitstel van de kwartaallevering verder wordt toegelicht.