Hoe kan ik me opgeven als contactpersoon voor de aanlevering van gegevens over de Wet inburgering van gemeente(n)?

Aanmelding als contactpersoon voor de datalevering aan het CBS vanuit gemeenten, kan middels dit aanmeldformulier.