Dient een gemeente alle kenmerken in de Statistieken Wet inburgering, richtlijnen 2021 aan te leveren?

Niet alle kenmerken die in de Statistiek Wet Inburgering, richtlijnen 2021 zijn opgenomen, zijn verplicht om aan te leveren. Zie voor een specificatie Tabel 1 op pagina 4 en 5 van de richtlijnen. Daarin wordt aangegeven dat er in de volgende gevallen sprake kan zijn van het niet aanleveren van bepaalde kenmerken:

- Indien een kenmerk nog niet gevuld kan worden;
- Indien het kenmerk niet van toepassing is;
- Indien het kenmerk niet van toepassing is voor het type statushouder;
- Indien het kenmerk niet van toepassing is vanwege de type leerroute die door de inburgeraar gevolgd wordt.

Op pagina 18 en 19 van de richtlijnen wordt per categorie beschreven welke informatie per kwartaal aangeleverd dient te worden.