Wat is er gewijzigd in de richtlijnen 2023 t.o.v. de richtlijnen 2022?

Een belangrijke wijziging in de richtlijnen betreft het eerste aanlevermoment. Vanaf verslagjaar 2023 dienen gegevens over een inburgeraar voor de eerste keer te worden geleverd over het verslagkwartaal waarin de inburgeraar is gekoppeld aan een gemeente. Bijvoorbeeld: een inburgeraar wordt in maart 2023 (Q1) gekoppeld aan een gemeente, dan levert die gemeente voor het eerst gegevens van de inburgeraar aan bij de gegevenslevering van Q1 2023. Indien een inburgeraar nog niet over een BSN beschikt, worden de gegevens aangeleverd zodra het BSN bekend is. In de richtlijnen 2022 werden gegevens over een inburgeraar voor de eerste keer geleverd over het verslagkwartaal waarin de inburgeraar zich heeft ingeschreven in de gemeente.
Een overzicht van alle overige wijzigingen kunt u terugvinden in het overzicht wijzigingen richtlijnen 2023.