Kan ik van dezelfde inloggegevens gebruik maken als voor de andere dataleveringen aan het CBS?

Voor de datalevering over inburgeraars ontvangt u eind januari de inloggegevens. Dit zijn andere inloggegevens dan voor de datalevering van andere statistieken. De werkwijze voor de datalevering komt wel overeen.