Vastgoed

Met ingang van 2012 baseert het CBS de voorraad en mutaties van woningen én niet-woningen op de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). In de BAG staan gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. Gemeenten vullen de BAG, waarvan het Kadaster vervolgens maandelijks een extract levert aan het CBS.

De verwerking en publicatie van gegevens over ‘verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen’ (elders op deze site aangeduid als ‘verleende bouwvergunningen’: formulier W011) en ‘Waardering Onroerende Zaken’ (WOZ) is onveranderd gebleven.
Algemene informatie is te vinden onder:
- Nieuws
- FAQ
- Contact
- Links

Thematische informatie is beschikbaar op de subpagina’s:
- Verleende bouwvergunningen
- BAG
- WOZ

Naast bovenstaande onderwerpen onderzoekt het CBS ook nieuwe thema’s op het terrein van vastgoed en woningmarkt. Publicaties zijn te vinden op: CBS - thema Bouwen en Wonen.