Aanlevering bestanden

Via e-mail

Het CBS biedt gemeenten de mogelijkheid om de bestanden via e-mail aan te leveren. Hiervoor is een beveiligd e-mail adres beschikbaar: woz@cbs.gemnet.nl.

De te leveren bestanden kunnen als bijlage in een e-mail worden meegestuurd. Wij raden u aan om de volgende gegevens in ieder geval in uw e-mail op te nemen:

In het onderwerp:

  • Stuf-Cap;
  • Gemeentenaam;
  • Gemeentenummer;
  • Jaar met aanduiding: Voorlopig of Definitief.

In de tekst:

  • Naam en telefoonnummer contactpersoon.

Als extra bijlage:

Via reguliere post

Levering op cd-rom behoort ook tot de mogelijkheden. Het adres is:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Kamer B6-WOZ
Postbus 24500
2490 HA  Den Haag

De naam van het leveringsbestand dient conform de Stuf-CAP als volgt te zijn opgebouwd:

  • Positie 1-4: Gemeentenummer;
  • Positie 5-6: Belastingjaar;
  • Positie 7-8: Volgnummer.
  • Geen extensie.

Bestanden kunnen per e-mail of per reguliere post op cd-rom aangeleverd worden.