© ANP

Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

Algemeen

 1. Ik kan geen 0 invullen in mijn invulvelden.
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?

Specifiek

 1. Wat wordt verstaan onder nieuwbouw koopwoningen?
 2. Worden de komende jaren steeds dezelfde bedrijven geënquêteerd?
 3. Wat moet ik doen met verkopen die niet zijn doorgegaan wegens opschortende en ontbindende voorwaarden en later opnieuw worden verkocht?
 4. Wat moet ik hanteren als verkoopdatum?
 5. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 6. Ik ben niet in staat of bereid om alle gegevens in het sjabloon aan te leveren, wat moet ik doen?
 7. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 8. Ik heb geen woningen verkocht. Hoef ik de vragenlijst dan niet in te vullen?
 9. Voor welke juridische eenheden van mijn onderneming moet ik de vragenlijst invullen?
 10. Waarom heb ik een e-mail met kwaliteitsrapportages ontvangen?
 11. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 12. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 13. Kan ik nadere toelichting krijgen op de vragenlijst en de daarin genoemde begrippen?
 14. Ik heb woningen verkocht in een samenwerkingsverband. Wie moet gegevens over deze woningen aanleveren?
 15. Ik heb meerdere brieven ontvangen en wil via één correspondentienummer voor meerdere correspondentienummers opgeven. Hoe regel ik dit?
 16. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?