© Hollandse Hoogte

Onkruid- en plaagbestrijding

Algemeen

 1. Ik kan geen 0 invullen in mijn invulvelden.
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?

Specifiek

 1. Waar vind ik een lijst met alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen?
 2. Wij gebruiken geen gewasbeschermingsmiddelen voor onkruidbestrijding. Hoe vul ik de vragenlijst in?
 3. Wij gebruiken kleine hoeveelheden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen.
 4. Waar vind ik een lijst met de gewasbeschermingsmiddelen uit de vragenlijst?
 5. Waar vind ik een voorbeeld van ambtelijke richtlijnen m.b.t. vastlegging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen?
 6. Waar vind ik een voorbeeld van een gecertificeerde procesbeschrijving m.b.t. vastlegging gebruik chemische gewasbeschermingsmiddelen?
 7. Waar vind ik de regeling Gewasbeschermingsmiddelen en biociden?
 8. Hoe vul ik de vragenlijst in als bij reguliere methoden binnen een toepassingssector een methode niet wordt toegepast?