© ANP

Ondernemer en Rechtshulp

Lastige conflicten. Iedere ondernemer kan ermee te maken krijgen. Voorbeelden zijn:

• een leverancier die producten niet tijdig levert,
• een klant die een factuur maar niet betaalt,
• een niet goed functionerend personeelslid,
• een gemeente die niet tijdig een vergunning afgeeft, en
• een verhuurder van een bedrijfspand die zich niet aan de afspraken houdt.

Dit soort conflicten kunnen vervelende gevolgen hebben. Om eventuele schade zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken kan soms hulp nodig zijn, bijvoorbeeld van een deurwaarder, advocaat of rechter. Maar ook incassobureaus, de rechtsbijstandsverzekeraars, MKB-Nederland, accountants, en geschillencommissies zijn voorbeelden van partijen die ondernemers helpen in het aanpakken van conflicten.

De overheid wil graag een goed en toegankelijk rechtssysteem voor bedrijven. Voor het verbeteren van dit systeem is betrouwbare informatie nodig over welke conflicten zich bij ondernemers voordoen en hoe hiermee wordt omgaan. Daarom onderzoekt het CBS in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid hoe vaak ondernemers conflicten hebben, hoe deze worden aangepakt en, misschien nog wel belangrijker, welke problemen zich eventueel voordoen in het aanpakken ervan. Ook zal worden nagegaan welke dienstverleners zijn ingeschakeld en hoe tevreden ondernemers hierover zijn.

De overheid wil bovendien graag weten hoe ondernemers over het algemeen aankijken tegen het halen van hun recht. Ook ondernemers die geen conflicten hebben gehad worden daarom gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Hoe goed en toegankelijk vinden ondernemers het rechtssysteem nu eigenlijk (ongeacht conflicten)?

Voor dit onderzoek vraagt het CBS zelfstandig ondernemers zonder en met personeel (maximaal 10 werknemers) om de vragenlijst in te vullen. Door uw medewerking kan worden bepaald hoe ondernemers zoals u mogelijk beter ondersteund kunnen worden om hun weg te vinden bij juridische problemen.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: vanaf 15 juni wordt de webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

De gegevens van dit onderzoek worden verwerkt door het WODC (het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid). Het onderzoek wordt begeleid door een commissie met vertegenwoordigers vanuit MKB-Nederland, Erasmus Universiteit Rotterdam, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid, en het CBS.

De resultaten van het onderzoek zullen medio 2019 gepubliceerd worden op de website van het WODC: www.wodc.nl

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.