© Hollandse Hoogte

Maandenquête

Algemeen

 1. Ik kan geen 0 invullen in mijn invulvelden.
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?

Specifiek

 1. Ik wil mijn gegevens in een XBRL-bericht aan het CBS versturen?
 2. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 3. Mijn onderneming is een seizoenbedrijf. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 4. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 5. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 6. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?