© ANP

Wijzigingen IHG vanaf januari 2022

Vanaf de opgaveperiode januari 2022 wijzigt het volgende:

Intracommunautaire verwervingen (ICV)

Vanwege de nieuwe Europese regelgeving is het niet meer mogelijk jaarlijks opgave te doen. Als uw geschatte ICV-waarde voor 2022 (op basis van uw ICV-waarde in 2021) onder 5 miljoen euro blijft, dan vervalt uw opgaveverplichting voor ICV in 2022. Als uw geschatte ICV-waarde boven 5 miljoen euro uitkomt, dan krijgt u een maandelijkse opgaveverplichting in 2022.

In het veld Transactie-aard dient u naast het eerste cijfer nu ook het tweede cijfer van de transactiecode aan te leveren. Voor meer informatie over de velden zie de Handleiding Statistiekopgave IHG 2022.

Intracommunautaire leveringen (ICL)

Vanwege de nieuwe Europese regelgeving is het niet meer mogelijk jaarlijks opgave te doen. Als uw geschatte ICL-waarde voor 2022 (op basis van uw ICL-waarde in 2021) onder 1 miljoen euro blijft, dan vervalt uw opgaveverplichting voor ICL in 2022. Als uw geschatte ICL-waarde boven 1 miljoen euro uitkomt, dan krijgt u een maandelijkse opgaveverplichting in 2022.

Daarnaast zijn de volgende twee velden vanaf 2022 verplicht om in te vullen voor alle bedrijven met een opgaveplicht:
• Partner ID: Dit betreft het buitenlands btw-nummer van de afnemer van de goederen in de EU-lidstaat waaraan u de goederen levert.
• Land van oorsprong: Dit is het land waar de goederen oorspronkelijk vandaan komen. Oftewel, het land waar de goederen zijn voortgebracht, vervaardigd of waar deze de laatste ingrijpende, economisch gerechtvaardigde bewerking of verwerking hebben ondergaan.

In het veld Transactie-aard dient u nu naast het eerste cijfer ook het tweede cijfer van de transactie-aard-code aan te leveren. Voor meer informatie over de velden zie de Handleiding Statistiekopgave IHG 2022.

Extrahandel

-Het veld Leveringsvoorwaarden (Incoterms) is nieuw. In dit veld geeft u aan wie de verantwoordelijkheid draagt voor de kosten van het vervoer en -de verzekering van de goederen.
- Voor stroom 1 en 2 is het veld Douaneregeling nu ook van toepassing. In dit veld geeft u aan welke gevraagde regeling en voorafgaande regeling van toepassing is bij de douaneaangifte.
- Voor stroom 3 is het veld Container nu ook van toepassing. In dit veld geeft u aan of er sprake is van vervoer per container of niet.

Geconsolideerde opgave

Vanaf 2022 wordt de opgaveverplichting opgelegd aan het btw-nummer voor de btw/omzetbelasting. Betreft dit een btw-nummer van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting, dan dient deze eenheid maandelijks één opgave in te dienen voor alle bedrijfsonderdelen/onderliggende werkmaatschappijen die onder dit btw-nummer btw-aangifte doen; de opgave hoeft niet uitgesplitst te worden. Voor zover bij het CBS bekend, vermelden wij de bedrijfsstructuur voor de opgave in IDEP+. Veel bedrijven doen al geconsolideerde opgave bij andere statistieken, maar het kan zo zijn dat de onderliggende werkmaatschappijen niet overeenkomen met de opgave van andere statistieken.
 

Opgaves staan automatisch klaar

Afhankelijk van uw verplichting, staan er in IDEP+ automatisch per maand één of twee opgaves voor u klaar vanaf de 17de van de maand. U kunt niet meer zelf een opgave aanmaken.

Aanleverperiode

Elke maand worden op de 17de van de verslagmaand automatisch uw opgaves of opgave klaargezet. Wilt u de gegevens voor de 17de van de verslagmaand verzamelen, dan kunt u dat doen in een voorbeeldbestand. Dit bestand kunt u daarna inladen. Wanneer uw opgave klaarstaat heeft u tot de 10de werkdag van de volgende maand om deze ingevuld terug te sturen.

Derde aangever

De derde aangever is in 2022 niet meer automatisch gemachtigd. Wanneer u de brief ontvangt waarin staat dat u vanaf opgaveperiode januari 2022 verplicht bent opgave te doen, dan kunt u vanaf dat moment een derde aangever machtigen. U kunt er ook voor kiezen om de derde aangever zelf te informeren over dit onderzoek en de inlogcodes door te geven. U blijft altijd eindverantwoordelijk voor de volledigheid, correctheid en tijdigheid van het insturen van de opgave.

Ingezonden opgave of velden corrigeren

Nadat een opgave is opgestuurd via IDEP+ is het mogelijk om de opgave achteraf te corrigeren. De reeds ingevulde en ingestuurde opgave kan worden vrijgegeven, waarna de gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Vervolgens dient de opgave opnieuw te worden verzonden aan het CBS. Het is ook mogelijk om een toelichting te geven bij de wijzigingen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven of het om de verwerking van een creditnota, of correctie van een fout. Het is niet verplicht om een opmerking te plaatsen. 

Let op: u kunt een opgave enkel op bovenstaande wijze corrigeren. Het is niet mogelijk om in een nieuwe opgave als correctiepost een negatieve waarde in te vullen.

Codelijsten en omzettingstabel

Voor het aanleveren van gegevens kunt u gebruikmaken van de Codelijsten en Omzettingstabel 2022.

Terug naar de hoofdpagina: Internationale Handel in Goederen.