© ANP

Jeugdbescherming

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. U kunt hierbij kiezen voor ófwel een ASCII-bestand of een standaardspreadsheet.

Nieuw vanaf 2022

 Het nieuwe jeugdplaatsbeginsel is van kracht. Dit heeft invloed op het invullen van de juiste postcode/gemeente van een jongere/cliënt.

ASCII-bestand

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.4.xls zijn deze beschreven.

Spreadsheet

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet het model daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Verslagperiode jan t/m jun 2022: Standaard spreadsheet jeugdbescherming v5.4 2022 jan-jun.xls
Verslagperiode jul t/m dec 2021 (herlevering): Standaard spreadsheet jeugdbescherming v5.2 2021 jul-dec herlevering.xls 

Uploaden

Het bestand (ASCII of spreadsheet) kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord vermeld. 

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.
Bent u de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.