© ANP

Aanlevering gegevens over 2022

Vanaf 2022 is in het Informatieprotocol beleidsinformatie Jeugd (v7) opgenomen dat alle Gecertificeerde Instellingen ook de gegevens over de machtigingen uithuisplaatsing (MUHP) aan het CBS dienen te leveren. De eerste levering hierover is in juli 2022 over het eerste half jaar van 2022. Ter voorbereiding daarop zijn hieronder de specificaties te vinden van de verschillende aanleverbestanden.

ASCII-bestand over 2022

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.4.xls zijn deze beschreven.

Spreadsheets over 2022

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet deze daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Verslagperiode jul t/m dec 2022:Standaard spreadsheet Machtiging uithuisplaatsing v5.4 2022 jul-dec.xls.
Verslagperiode jan t/m jun 2022 (herlevering): Standaard spreadsheet machtiging uithuisplaatsing v5.4 2022 jan-jun - herlevering.xls.