© ANP

Warmte/koude-opslag

Voor de statistiek van de hernieuwbare energie berekent het CBS jaarlijks de energie uit warmte/koude-opslag systemen. Om dit te kunnen doen, hebben we informatie nodig over vergunningverlening voor grondwateronttrekkingen. Het gaat om een compleet overzicht van alle warmte/koude-opslag projecten van, inclusief actieve projecten zonder vergunning en gedurende het verslagjaar gestaakte projecten.

Aanleveren van gegevens

Op een beveiligde omgeving van het CBS staat een bestand voor u klaar. U kunt dit bestand downloaden. Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het bestand naar het CBS uploaden. Voor het down- en uploaden gebruikt u dezelfde inloglink en -codes.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Bij het thema Energietransitie treft u resultaten aan van de diverse onderzoeken over energieproductie en –verbruik. Hier wordt ook verwezen naar de publicatie Hernieuwbare energie in Nederland 2020 waarin het onderwerp WKO in hoofdstuk 6.2 Bodemenergie aan de orde komt.
In de publicatiedatabase StatLine geeft de tabel Aardwarmte en bodemenergie inzicht in de warmte en koude die met WKO-installaties wordt onttrokken.
.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen