© Hollandse Hoogte

Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt de gegevens uit deze vragenlijst om belangrijke statistieken op te stellen over de financiën van de overheid. De statistische bureaus van de lidstaten van de Europese Unie hebben tot taak de Commissie (Eurostat) in kennis te stellen van het overheidstekort en de –schuld van hun lidstaat. Ook dienen zij erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met de boekhoudregels van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR). Het Centraal Bureau van de Statistiek brengt elk kwartaal de overheidsfinanciën in beeld.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek en aanverwante zaken vindt u op StatLine en op de Themapagina: Overheid en politiek.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen