Internationale Handel in Diensten IDEP

© ANP

Het CBS publiceert elk kwartaal cijfers over de internationale handel in diensten. Deze cijfers zijn een bron voor het bruto binnenlands product (BBP). Tien procent van het BBP wordt verdient dankzij de internationale handel in diensten. Door een goed zicht te hebben op de internationale handel in diensten kan de overheid haar beleid op het gebied van handelsbevordering beter vorm geven. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Naast internationale handel in diensten vragen we in dit onderzoek om, indien van toepassing, ook twee specifieke vormen van goederenhandel op te geven, namelijk transito - en entrepothandel. Meer informatie hierover vindt u in onze toelichting en bij veel gestelde vragen.

Wijziging landenlijst

Met ingang van 2022 vragen we bedrijven om handel in diensten met Kosovo onder de code XK op te geven. Voor 2022 werd Kosovo onder de landencode RS Servië opgegeven. Mocht u in de afgelopen jaren Kosovo onder de landencode RS Servië opgegeven hebben, verzoeken we u om de aanpassing in uw administratie vanaf 2022 te doen.

Gevolgen Brexit voor bedrijven

Wilt u weten of het in werking treden van de Brexit voor uw opgave gevolgen heeft, click op Gevolgen Brexit.

Aanleveren van gegevens

Om de online vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brieven die u van het CBS heeft ontvangen staat een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen in de applicatie. Na de eerste keer inloggen dient u uw wachtwoord te wijzigen. Dit wachtwoord blijft u gebruiken voor alle volgende opgaven. Bewaar dit wachtwoord daarom goed! Bent u uw wachtwoord kwijt, klik dan op de link: Een nieuw wachtwoord aanvragen

De vragenlijst biedt u de mogelijkheid om uw gegevens op twee verschillende manieren aan te leveren: handmatig of via het inlezen van een bestand. Zie voor meer informatie onze instructie video’s en een handleiding Internationale Handel in Diensten. Tevens kunt u in de vragenlijst kiezen of u de Nederlandse of Engelse vragenlijst wilt gebruiken.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/734460c506fb42d486041667262a0270]

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/04b10a43962e4f86aac72b5383e7605d]

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder op de themapagina's: Internationale handel en in het Dossier Globalisering. Ook is er een StatLinetabel beschikbaar.

Contact

Ga naar: CBS Contactcenter.

Recente artikelen