© ANP

ICT-gebruik bedrijven

Het CBS verzamelt jaarlijks gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) bij bedrijven. Zo kunnen bedrijven zien hoe ze ervoor staan ten opzichte van andere bedrijven in Nederland. De gegevens laten ook zien hoe het ICT-gebruik van Nederland is ten opzichte van andere landen. Daarnaast gebruikt de overheid de resultaten voor nieuw beleid.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan de gebruikersnaam en het wachtwoord vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe codes aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordtniet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

De vragenlijst

Onderwerpen waar we vragen over stellen zijn bijvoorbeeld: Toegang en gebruik van Internet, clouddiensten, kunstmatige/artificiële intelligentie, e-commerce en ICT-veiligheid. Kleine bedrijven (2-10 werkzame personen) worden naar minder onderwerpen gevraagd dan grote bedrijven. Daardoor is de vragenlijst voor kleine bedrijven korter.

zzp’ers

De vragenlijst voor zzp’ers is een ingekorte versie van de vragenlijst. De nadruk ligt hierin op ICT-veiligheid. Verder hebben nog een aantal vragen specifiek voor zzp’ers. De overheid kan hiermee gericht beleid opstellen voor een betere ICT-veiligheid voor zzp’ers.

Digital Trust Center (DTC)

Het Digital Trust Center van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zet zich in om de ICT-veiligheid van bedrijven te vergroten. Sommige bedrijven zijn via een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een brancheorganisatie) verbonden aan het DTC . De overheid kan hiermee gericht beleid opstellen voor een betere ICT-veiligheid voor bedrijven verbonden aan het DTC.
Meer over informatie over het DTC vindt u door te klikken op: Digital Trust Center.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in StatLine en MKB-StatLine, de online databases van het CBS.

Resultaten van het onderzoek worden opgenomen in StatLine en MKB-Statline de online databases van het CBS:
-StatLine - ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2022 (cbs.nl)
-StatLine - ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2022 (cbs.nl)
-StatLine - Datasets via thema (cbs.nl)

Daarnaast brengt het CBS jaarlijks een themapublicatie uit over de Nederlandse kenniseconomie. In deze publicatie spelen de uitkomsten van de enquête ICT-gebruik bedrijven een voorname rol.

De Cybersecuritymonitor schetst aan de hand van een twintigtal indicatoren een beeld van de cybersecurity in Nederland.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen