© ANP

Goederenvervoer via Pijpleidingen

Het CBS publiceert cijfers over goederenvervoer. Denk hierbij aan cijfers over het vervoeren van goederen via de weg, de binnenvaart, het spoor en de zeevaart. Een andere belangrijke manier van vervoer is door (hoofd)pijpleidingen. Goede cijfers hierover zijn dus noodzakelijk.

Het CBS had weinig gegevens over vervoer binnen Nederland door (hoofd)pijpleidingen. Vanaf 2017 heeft het CBS in overleg met de leden van Velin bepaald hoe het binnenlands vervoer beter in beeld gebracht kan worden. Welke gegevens zijn relevant en hoe kunnen deze worden verzameld. In 2019 is gestart met het uitvragen van de gegevens over de jaren 2012 tot en met 2018. Vanaf 2020 wordt er jaarlijks gevraagd naar gegevens over het jaar daaraan voorafgaand. De gepubliceerde gegevens geven het totaal vervoerd gewicht en over welke afstand het vervoer plaatsvindt naar hoofd goederensoort. Uiteraard zijn er in de publicatie geen gegevens van individuele bedrijven herkenbaar.

Aanleveren van gegevens

We hebben u een brief gestuurd met het verzoek om gegevens aan te leveren via onderstaand Excel-bestand over het jaar 2020. Het gaat om de volgende gegevens: welke producten (zoals olie, gas of chemicaliën)vervoerd zijn, het gewicht van de goederen, van waar naar waar ze zijn vervoerd en over welke afstand. Wanneer het Excelsjabloon onduidelijkheden bevat of u mist iets, horen wij dit graag, dan kunnen we het sjabloon eventueel verduidelijken of aanpassen.

Download allereerst het Excel-bestand. Dit gaat als volgt:
1. Ga met uw cursor op de hyperlink van het bestand staan en druk op de rechter muisknop.
2. Kies vervolgens voor de opdracht "Doel opslaan als...".
3. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan.
4. Klik ten slotte op de knop "Opslaan".

2020

Open het bestand vanuit de map waarin u het heeft opgeslagen en vul het bestand in.

Nadat u het bestand heeft ingevuld en opgeslagen, kunt u het uploaden naar het CBS.
Ga naar https://antwoord.cbs.nl om het bestand op te sturen. Bij het inloggen wordt gevraagd naar uw gebruikersnaam en wachtwoord. Deze staan vermeld in de brief die u van het CBS heeft ontvangen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.
Nadat u bent ingelogd, kunt u het te uploaden bestand selecteren. Zodra de upload is voltooid, ontvangt u een ontvangstbevestiging op uw scherm.

Mocht u nog geen gegevens over 2019 hebben aangeleverd dan kunt u deze in hetzelfde Excel bestand opnemen. Geeft u daarbij duidelijk het jaartal aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Of bekijk hieronder de themapagina: verkeer en vervoer.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen