Vervoer en opslag


Verkeer en vervoer speelt een centrale rol in het economisch proces en daardoor in de samenleving als geheel. Vanwege deze invloed bestaat een grote maatschappelijke behoefte aan informatie over verkeer en vervoer. De verkeer- en vervoersstatistieken van het CBS geven informatie over de vervoermiddelen, de infrastructuur, het gebruik van de infrastructuur, het vervoer van goederen en personen, de vervoerders en andere aanverwante onderwerpen.

Bij de Algemene informatie vindt u gegevens die betrekking hebben op de hele branche Vervoer en Opslag zoals gedefinieerd in de Standaardbedrijfsindeling 2008. Bij de Informatie per branche kunt u doorklikken naar de subbranches binnen Vervoer en Opslag zoals Vervoer over land en de Luchtvaart. Tevens vindt u informatie over verkeer en vervoer meer in het algemeen, zoals de samenstelling van het motorvoertuigenpark en de verkeersinfrastructuur in Nederland. Deze gegevens zijn niet altijd heel direct branchegebonden maar hebben wel te maken met het onderwerp vervoer.

Branchemonitor 

Voor meer onderzoeksresultaten over Verkeer en Vervoer kunt u ook kijken op de themapagina's: Verkeer en vervoer.