© ANP

Huiselijk geweld en kindermishandeling

U kunt de gegevens aanleveren in een bestand. Dit kan alleen in een ASCII-bestand.

ASCII-bestand

Dit bestand moet voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie AMHK v4.0.xls zijn deze beschreven.

Uploaden

Het bestand kunt u vervolgens beveiligd naar het CBS uploaden. Ga hiervoor naar http://www.cbs.nl/bestandslevering. In de brief die u heeft ontvangen staan de hiervoor benodigde inloggegevens (enquêtecode, correspondentienummer en controlenummer) vermeld.

Bent u de inloggegevens voor upload of online vragenlijst kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.
Bent u de inloggegevens voor het downloaden van het spiegelrapport kwijt? Vraag de inlogcodes hier opnieuw aan.