© ANP

Aanlevering gegevens over 2021

De aanleveringen van gegevens over 2021 moeten voldoen aan versie 6 van het Informatieprotocol Jeugd van juli 2020. Omdat deze versie op bepaalde punten afwijkt van versie 5 van juli 2018 zijn de technische specificaties van het ASCII-bestand en de Standaard Spreadsheets over 2021 hierop aangepast.

Overzicht van de wijzigingen

- Jeugdhulp

- Toestemming doorlevering spiegelrapport naar gemeenten.
- optie '07 onbekend' bij ‘Verwijzer’ vervalt.

- Jeugdreclassering

  De variabele 'Reden beëindiging' vervalt
  Daarvoor in de plaats twee nieuwe variabelen:
  - Dynamisch risicoprofiel
  - Doorverwijzing jeugdhulp

- Jeugdbescherming

  - geen wijzigingen

ASCII-bestand over 2021

Kiest u voor een ASCII-bestand, dan moet dit bestand voldoen aan een aantal technische specificaties. In het bestand Bestandsdefinitie beleidsinformatie Jeugd v5.4.xls zijn deze beschreven.

Spreadsheets over 2021

Kiest u voor een standaardspreadsheet, dan dient u uw gegevens in te vullen in het onderstaande spreadsheetmodel. U moet deze daarvoor eerst downloaden naar uw eigen computer.

Jeugdhulp: Standaard spreadsheet Jeugdhulp v5.3 2021 jan-jun.xls.
Jeugdbescherming: Standaard spreadsheet Jeugbescherming v5.2 2021 jan-jun.xls.
Jeugdreclassering: Standaard spreadsheet Jeugreclassering v5.2 2021 Q1.xls.