Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend
EnquêteMaximale uitsteldatum
Afval van gemeentewege/Gemeentelijk afval07-09-2023
AfvalwaterzuiveringsslibMomenteel niet van toepassing
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn WerkgeversenquêteAanvraag via Contactcenter
BedrijfsafvalstoffenMomenteel niet van toepassing
BedrijfsopleidingenMomenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie Jeugd Jeugdhulpaanbieders januari t/m juni 202309-08-2023
Bestelauto's1 maand
Cultuur01-08-2022
Dienstenprijzen Inventarisatie ModelprijzenMomenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde UrenMomenteel niet van toepassing
Energieverbruik30-03-2023
Energiewinning, Omzetting en Verbruik Jaar03-04-2023
Financiën Ondernemingen Jaar/KwartaalOp aanvraag via Contactcenter
Financieringsmonitor16-08-2022
Gasmotoren22-05-2023
GewasbeschermingMomenteel niet van toepassing
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingenMomenteel niet van toepassing
Goederenvervoer via Pijpleidingen09-01-2023
Grasland Gebruik jaar 202220-03-2023
Huiswerkbegeleiding en BijlesMomenteel niet van toepassing
Huurenquête13-07-2022 Uitstel NIET mogelijk bij Upload.
ICT-gebruik bedrijven21-09-2023
Internationale Handel in GoederenGeen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteitenMomenteel niet van toepassing
Investeringen jaar 202231-08-2023
Jaarstatistiek/Productiestatistiek30-06-2023 of 01-08-2023
Kunst- en cultuur educatieMomenteel niet van toepassing
KwartaalenquêteEén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim2 weken na inzenddatum
Logiesaccommodatie Inventarisatie30-12-2022
MaandenquêteGeen uitstel mogelijk
MuseaMomenteel niet van toepassing
Milieu-uitgaven18-07-2022
Oesterproductie23-05-2022
Okruid- en plaagbestrijdingMomenteel niet van toepassing
Onderzoek Buisleidingenvervoer07-08-2023
Oogstraming Akkerbouw26-12-2022
Oogstraming Groenten open grond01-02-2023
Outward Foreign Affiliates Statistics15-04-2022
Pensioenaanspraken12-05-2022
Personenvervoer BinnenvaartMomenteel niet van toepassing
PodiumkunstenUitstel niet mogelijk
Prodcom18-05-2023
Producentenprijzen12e van de maand na verslagmaand
Productiestatistiek/Jaarstatistiek30-06-2023 0f 01-08-2023
Raffinage installatiesMomenteel niet van toepassing
Research en Development en Innovatie, R&D18-07-2023
Recreatie-instellingenMomenteel niet van toepassing
Regionale werkgelegenheid24-04-2023
Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574Momenteel niet van toepassing
Sport09-09-2022
Tijdelijke Woningen: periode januari t/m juni 202216-09-2022
Tijdelijke Woningen: periode juli t/m december 202217-03-2023
Uw bedrijf in internationale waardeketensMomenteel niet van toepassing
VakbondsledenMomenteel niet van toepassing
Varkensstapel19-01-2023
Verkeer en Vervoer over de WegEén maand na de voorgeschreven retourdatum
WMO kostenMomenteel niet van toepassing
Zonthermische energie, houtketels en kachelMomenteel niet van toepassing
Overige enquêtesOp aanvraag via Contactcenter