Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend
EnquêteMaximale uitsteldatum
Afval van gemeentewege/Gemeentelijk afval01-09-2022
AfvalwaterzuiveringsslibMomenteel niet van toepassing
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn WerkgeversenquêteAanvraag via Contactcenter
BedrijfsafvalstoffenMomenteel niet van toepassing
BedrijfsopleidingenMomenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie Jeugd Jeugdhulpaanbieders januari t/m juni 202010-08-2020
Bestelauto's1 maand
Cultuur01-08-2022
Dienstenprijzen Inventarisatie ModelprijzenMomenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde UrenMomenteel niet van toepassing
Energieverbruik27-04-2022
Energiewinning, Omzetting en VerbruikMomenteel niet van toepassing
Financiën Ondernemingen Jaar/KwartaalOp aanvraag via Contactcenter
Financieringsmonitor16-08-2022
Gasmotoren18-05-2022
GewasbeschermingMomenteel niet van toepassing
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingenMomenteel niet van toepassing
Graslandgebruik11-02-2022
Huiswerkbegeleiding en BijlesMomenteel niet van toepassing
Huurenquête13-07-2022 Uitstel NIET mogelijk bij Upload.
ICT bedrijven23-09-2022
Internationale Handel in GoederenGeen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteitenMomenteel niet van toepassing
Investeringen jaar 202131-08-2022
Jaarstatistiek/Productiestatistiek 202101-08-2022
Kunst- en cultuur educatieMomenteel niet van toepassing
KwartaalenquêteEén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim2 weken na inzenddatum
Logiesaccommodatie InventarisatieMomenteel niet van toepassing
MaandenquêteGeen uitstel mogelijk
MuseaMomenteel niet van toepassing
Milieu-uitgaven18-07-2022
Oesterproductie23-05-2022
Okruid- en plaagbestrijdingMomenteel niet van toepassing
Oogstraming AkkerbouwMomenteel niet van toepassing
Oogstraming Groenten open grond01-02-2022
Outward Foreign Affiliates Statistics15-04-2022
Pensioenaanspraken12-05-2022
Personenvervoer BinnenvaartMomenteel niet van toepassing
Pijpleidingen vervoerMomenteel niet van toepassing
Podiumkunsten29-09-2022
Prodcom13-05-2022
Producentenprijzen12e van de maand na verslagmaand
Productiestatistiek/Jaarstatistiek 202101-08-2022
Raffinage installatiesMomenteel niet van toepassing
Research en Development en Innovatie, R&D19-07-2022
Recreatie-instellingenMomenteel niet van toepassing
Regionale werkgelegenheid26-04-2022
Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574Momenteel niet van toepassing
Sport09-09-2022
Tijdelijke Woningen: periode januari t/m juni 202216-09-2022
Tijdelijke Woningen: periode juli t/m december 202217-03-2023
Uw bedrijf in internationale waardeketensMomenteel niet van toepassing
VakbondsledenMomenteel niet van toepassing
Varkensstapel20-01-2022
Verkeer en Vervoer over de WegEén maand na de voorgeschreven retourdatum
WMO kostenMomenteel niet van toepassing
Zonthermische energie, houtketels en kachelMomenteel niet van toepassing
Overige enquêtesOp aanvraag via Contactcenter