Handhaving Kwartaalenquête Autohandel

© Hollandse Hoogte

Plichten voor u maar ook voor ons

Levert u de gevraagde gegevens niet binnen een bepaalde termijn, dan kan u dat geld gaan kosten in de vorm van een boete of een last onder dwangsom. Dat heeft de overheid zo besloten. Uw gegevens vindt de overheid namelijk erg belangrijk. Zó belangrijk zelfs, dat de overheid het aanleveren van deze gegevens verplicht heeft gesteld. Dit staat in de CBS-wet. In deze wet staat verder dat het CBS er alles aan moet doen om gegevens bij andere organisaties, zoals de Belastingdienst, te halen. Hebben de organisaties niet de juiste informatie of is deze onvoldoende, dan mag het CBS bedrijven verplichten om hun gegevens te verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wilt u een overzicht van verschillende wetten die te maken hebben met de wettelijke verplichting? Ga naar overzicht wetten.

Overzichtstabel sancties; hoogte geldbedragen

De hoogte van de dwangsom en boete wordt vastgesteld aan de hand van de Tarieventabel Handhaving CBS. Daaruit blijkt dat de hoogte van de dwangsom afhankelijk is van de omvang van de onderneming, de ernst van de overtreding alsmede de periode waarop de gegevens betrekking hebben.

Jurisprudentie; rechtzaken over te late aanlevering van gegevens

.Ga naar overzicht jurisprudentie.

Links

Voor het vinden van alle Nederlandse wet- en regelgeving kunt u gebruik maken van de site van de overheid. Alle Europese wet- en regelgeving vindt u hier