Contactcenter CBS (Heerlen)

Verklaring bedrijfsbeëindiging

Over welk bedrijf gaat de verklaring?

Wie verklaart?

Datum afgifte verklaring

Stuur altijd een faillissementsverklaring mee met vermelding van de curator of een kopie van de uitschrijving uit het Handelsregister:

Indien faillissement

Indien opheffing

Indien anders

We gebruiken de ingevulde gegevens om in contact met u te blijven.